Lebbeyk Ya Huseyn! Radyo Sinezen Ehlibeyt Çocuk!
Web

Radyo Ehlibeyt Google Play'de hemen indirin
Ana Sayfa Önemli Günler 9 Temmuz 2022 836 Görüntüleme

Kurban Bayramımız Mübarek Olsun

Reklam Verin

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı

Bütün mahlûkatı yaratan âlemlerin rabbine hamdolsun. Seyyidimiz, nebimiz ve Mevlamız Allahın kulu, resulü ve Habibi olan Ebil Kasım Muhammed (sav) e ve onun masum, pak ve Pakize evlatlarına salât ve selam olsun.

 
Kan Bayramın dan Kurban bayramına”Kendilerine ait yararlara şahit olsunlar ve belirli günlerde, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği(kurbanlık)hayvanlar üzerine O’nun ismini ansınlar diye. Sonra onların etinden yiyin ve zavallı yoksullara ondan yedirin.”(Hac süresin, ayet.28)Kurban: yani yakın olmak ve yakın olunacak şeyle yaklaşmak. Kurban, yani Allah’ın Rahmetine iyi ve güzel amellerle yaklaşmak.Kurban, yani Allah yolunda değer verdiğin bir değeri feda etmek.


Kan bayramı yani kurban etmek yani mina da koyunu kesmek yani “ben” ilkelliğini “biz” ilkelliğine çevirmektir. Kurban bayramı, Hz. İbrahim(a.s)ın kurbanlığını, fedakârlığını ve Allah yolunda cihadını insanlara hatırlatmaktadır. Zira Hac amelinin ve kurban kesmenin felsefesi, ilahi takvanın hakikatine varmak için bir takım kötü sıfatlardan kaçınmak ve özellikle tamah, istek ve arzu devinin boğazını kesmekle ikmal olur.


Yüce ve münezzeh olan Allaha yaklaşmak sadece et ve kanı vermekle gerçekleşmez, ancak ve ancak ruhu ve canı takva ameliyle süslemekle hakikatin özüne varılabilir. Hacılar, Hz. İbrahim(a.s)ın varisidirler. Çünkü O Özünden olan canını kurbangaha götürmüş ve orda boğazlayarak likaullaha ulaşmıştır. Bu açıdan hacılar da kurbangahta Hz. İbrahim(a.s)gibi özlerinden öz olan nefislerini boğazlayarak Ademiyetin nihai mertebesine ulaşabilirler.
Minada kurban kesmek aslında “gadir’i hum” un başlangıcıdır; Çünkü Mina da eğer nefs kurban edilmez seyidi “gadir’i hum” da hakka teslim olmak çok zor olurdu. Böylece Hz. İbrahim(a.s)oğlu İsmail’i kurban ederek tüm Müslümanları, oğullarının yerine koyunu kurban etmekle sigortalamıştır.
 

Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.a)ise tüm beşeriyeti haksızlıktan uzaklaştırarak hakkın peşinde gitmeği ve gerçek hakikatin sahibi olan Hz.Ali(a.s)ı tanımakla sigortalamıştır. Böylece kurban bayramı ve Gadir’i hum bayramı neticesinde Din ikmal olmuştur. Evet, kan bayramı Hz. İbrahim(a.s)ın Minada oğlu yerine koyunu kurban etmesidir. Kurban bayramı ise Hz. Resulullah(s.a.a) in Gadir’i hum da, dinin ikmal olmasını sağlayan velayetin ilanıydı.
 

İmam Zeynel Abidin(a.s) ve şibli İmam Zeynel Abidin(a.s) Hac yolculuğundan döndüğünde, şibli adında bir şahıs imamın huzuruna geldiğinde imam buyurdu: Ey şibli Hacca gittin mi?
şibli: Evet, gittim ey Allahın Resulünün oğlu
           

İmam buyurdu: Acaba mikat da normal elbiselerini çıkarıp ihram elbisesini giyindiğinde, Allahım! Günah ve sana karşı itaatsizlik eden elbisemi çıkarıp sana daima kulluk ve itaat edecek elbiseyi giyindim diye niyet ettin mi? Ve gusül ettiğinde, kendimi günahlardan temizleyip yıkıyorum, diye niyet ettin mi?


şibli: Hayır, ben böyle bir niyet etmedim.
 

İmam buyurdu: Sen ne mikata gitmişsin ve nede üzerinde ki dikili elbiseleri çıkarmışsın.
 

İmam buyurdu: Sen kendini temizleyip, ihram giyip ve hac antlaşması ve ahit yaptın mı?
 

şibli: Evet, ey Allahın Resulünün oğlu.
           

İmam buyurdu: İhramı, temizlenip giyindiğinde ve hac antlaşması yaptığında, acaba Allah için ihlâs ile tövbe ilacı kullanarak, kendimi günahlardan temizleyeceğime ve İhram da iken Allahın haram kıldıklarını, kendime haram kılıyor diye niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
           

İmam buyurdu: Hac antlaşması yaptığında, İlahi ahit ve antlaşmaların dışında tüm ahit ve antlaşmaları ayakaltına alacağına ve Lebbeyk söylediğinde, her halükarda Allaha itaat antlaşma durumunun daimi olacağına ve her türlü günah ve hata olacak söz ve davranışlardan korunacağına dair niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
           

İmam buyurdu: Buna göre sen, ne mikata gitmişsin, ne temizlenmişsin, ne ihram giymişsin ve nede Hac antlaşması ve ahit yapmışsın.
 Sonra, İmam buyurdu: Hareme girip, kabeyi görüp namaz kıldın mı?
 

şibli: Evet, ey Allahın Resulünün oğlu.
 

İmam buyurdu: Mekkeye vardığında, bu yolculuklardan maksat, yalnız Allah içindir diye niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

İmam buyurdu: Buna göre sen hareme girmemişsin, Kabeyi görmemişsin ve namaz da kılmamışsın.
           

Sonra İmam buyurdu: Tavaf edip, rüknü Hacer’il Esvet ve rüknü Yemani’ye varıp elini ve yüzünü sürdün mü?
 

şibli: Evet, ey Allahın Resulünün oğlu.  
           

İmam buyurdu: Acaba, Hacer’il Esvet’e el ve yüzünü sürdükten sonra Hz. İbrahim(a.s)in makamında iki rekât namaz kıldın mı?
 

şibli: Evet, ey Allahın Resulünün oğlu.   
           

İmam, dünyadan ayrılacaksıya yüksek sesle, Ah ah diyerek buyurdu: Kim Hacer’il Esvet’e el verirse, Allah’a el vermiştir.
        

   (Ey şibli)Dikkatli ol, değeri yüce olan bir şeyin sevap ve mükâfatını yok etme. Günahkârlar gibi, Hacer’il Esvet ile antlaşmalarını ve ahitlerini bozma.
           

İmam buyurdu: Hz. İbrahim(a.s)ın makamında iki rekât namazı kılarken, bu namazım, Hz. İbrahim(a.s)ın namazı gibi olup, şeytanın burnunu yere sürecek şekilde olsun diye niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
           

İmam Buyurdu: Doğrusu sen gerçekten, Allahın evini Tavaf etmemişsin, Hacer’il Esvet’e el sürmemişsin ve iki rekât namaz da kılmamışsın.
 

 İmam buyurdu: Acaba zemzem kuyusuna bakıp suyundan içtin mi?
 

şibli: Evet ey Allahın Resulünün oğlu.
 

İmam buyurdu: Acaba nazar ederken itaat etmek ve günahtan korunmak için kastettiniz mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
İmam buyurdu: Demek oluyor ki; zemzeme bakmamış ve suyundan da içmemişsin.
 İmam buyurdu: Sefa ve Merve arasında gerçekten say ettin mi?  
 

şibli: Evet ey Allahın Resulünün oğlu.
 

İmam buyurdu: Say ederken korku ve ümit var arasında diye niyeti ettin mi?  
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

İmam buyurdu: Öyleyse sen Sefa ve Merve arasında say etmemişsin.
 

 İmam buyurdu: Acaba Mekke den ayrılıp, Arafat ve Mina ya gittin mi?
 

şibli: Evet ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

            İmam buyurdu: Mekke den çıkarak ve ihram giyindiğin de, bu andan itibaren tüm insanlar senin elinden ve dilinden korunmalarına ve hiç bir zarar ve ziyanın olmayacağına dair niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

            İmam buyurdu: şunu bilmiş ol ki; senin bu ihram giymenin ve Arafat’ta durmanın hiç bir yararı yoktur.
            
            Daha sonra İmam buyurdu: Acaba Arafat’ta durdun mu? Ve Cebel’ül Rahmet kenarına gittin mi? ve (vadiyi nemre) nerde olduğunu ve ne olduğunu biliyor musun? Ve Yüce Allah’tan kendi isteklerini diledin mi?
 

şibli: Evet ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

            İmam buyurdu: Acaba Allah’ı tanıman gereken şekilde Arafat’ta Allah’ı tanıdın mı? Senin önderin o olduğunu ve tüm gizli ve aşikâr işlerinden haberdar olan ve hatta kalbinden geçen her şeyden bilgisi olan o olduğunu biliyor muydun?
 

 şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu: Cebel’ül rahmet’e gittiğin vakit, Arafat’ta hazır olan bütün erkek ve kadın müminlerin Âlemlerin Rabbinin lütuf ve inayeti kapsamına girdiklerini biliyor muydun?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.   
 

            İmam buyurdu: Arafat’ta bulunan(alemeyin)adında ki iki silindirin yanın da durduğunuzda, acaba kalbinden geçti mi ki; tüm kulları koruyan bunlar ve melekler, sizin tüm ibadet ve itaatlerinize şahittirler?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

            İmam buyurdu: Gerçekten sen, Allah’ı tanımamış, Arafat’ta durmamış, cebel’ül rahmete gitmemiş ve vadiyi nemreyi de tanımamışsındır.
            
            Daha sonra imam şöyle buyurdu: Zilhecce ayının onuncu gecesinde, Arafat’tan göçtüğünde acaba her türlü sıkıntılardan arınmak ve her işin kolaylaştırılmış bir hali almasını sağlamak için iki rekât şükür namazı kıldın mı?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam Buyurdu: Arafat’tan maşere taraf döndüğün zaman, Arafat’ta bulunan iki sütun arasından geçerken hak dinden sağa sola dönmenin yanlış olduğunu anladın mı?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
            (Bundan sonra yaşam boyu, hiç bir zaman ister kalben ister dille ve ister tüm azalarla gerek hak dinin hükümlerinden dışarı çıkılmamalı.)
 

            İmam buyurdu: Mahşer de durduğun zaman ilahi takva şiarını ve Allah’tan korkmayı kalbinden geçirdin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu: Ufak taşları topladığında, bundan böyle ömrümün geri kalanını ilim ve amel ile geçireceğime ve kendimi günahlardan korunacağım diye niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu: sen ne şükür namazı kılmışsın, ne alemeyin de ve ne de mahşer’i haram da durmuşsun ve ne de ufak taşlar toplamışsın.
            
            Daha sonra İmam şöyle buyurdu: Mina ve Cemreleri taşlama yerine vardığında, isteklerine varmış olduğuna ve Allah senin tüm hacetlerini kabul ettiğine dair inancın oldu mu?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu: cemreleri taşladığında, senin en büyük düşmanın olan şeytanı, kendi amelin ile değerli hac amellerini en güzel bir sonuçla sonlandırıp ve husumetini ikmal kılarak bir daha ona(şeytana) itaat etmeyeceğine dair söz verdin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.  
 

            İmam buyurdu: Kurban kestiğinde, tamah ve maddiyatın boğazını da aynı onun gibi keserek, Hz.İbrahim(a.s)in sünnetine uyarak oğlunu kurban etmiştir; bu vesileyle hakikate ulaşacağına dair niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu: Tıraş olduğunda, her türlü pislikten ve çirkinlikten temizlenip dünyaya gelen çocuk gibi tertemiz olacağım diye niyet ettin mi? Ve Hif mescidinde namaz kıldığında, Allah’tan ve günahlarımdan başka kimseden korkmayacağıma ve Allah’ın rahmetinden başka hiç bir şeye ümit etmeyeceğime dair niyet ettin mi?
 

şibli: Hayır ey Allahın Resulünün oğlu.
 

            İmam buyurdu:Bu nasıl Hac amellerini yerine getirmektir!?şunu bilmiş ol ki bu keyfiyetle asla Haccın manevi şartlarını yerine getirmemişsin.Haccın hakikatine varamamışsındır.Sana gereklidir ki; Haccın hakikatine ulaşmak için bir daha hacca gitmen ve haccın manevi şartlarlarıyla amellerini yerine getirmen gerekmektedir.(Müstedrek ül Vesail,c.10,s.167)
 

Allah, bizi Haccın ve kurbanın hakikatine ulaşanlardan eylesin.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Web Reklam Verin
Tema Tasarım | Ozakajans.com